Pravila korištenja

Uslovi i odredbe

Ovi uslovi i odredbe (“Ugovor”) utvrđuju opšte odredbe i uslove vašeg korišćenja mojabih.liveweb stranica (“Web stranica”), mobilna aplikacija “mojabih.live” (“Mobilna aplikacija”) i bilo koji od njihovih povezanih proizvoda i usluga (zajedno, “Usluge”). Ovaj Ugovor je pravno obavezujući između vas (“Korisnik”, “vi” ili “vaš”) i ovog operatera web stranice i programera mobilnih aplikacija (“Operator”, “mi”, “nas” ili “naš”). Ako sklapate ovaj ugovor u ime poslovnog ili drugog pravnog lica, izjavljujete da imate ovlaštenje da taj entitet obavezujete na ovaj ugovor, u kom slučaju će se izrazi "Korisnik", "vi" ili "vaš" odnositi takvom subjektu. Ako nemate takva ovlaštenja, ili ako se ne slažete sa uslovima ovog ugovora, ne smijete prihvatiti ovaj ugovor i ne smijete pristupiti i koristiti Usluge. Pristupanjem i korištenjem Usluga potvrđujete da ste pročitali, razumjeli, i saglasni ste da budete vezani odredbama ovog Ugovora. Prihvaćate da je ovaj Ugovor ugovor između vas i Operatera, iako je elektronski i da ga niste fizički potpisali, te regulira vaše korištenje Usluga. Ova politika uslova je kreirana uz pomoćgenerator uslova .

Računi i članstvo

Ako kreirate nalog na Uslugama, odgovorni ste za održavanje sigurnosti svog naloga i u potpunosti ste odgovorni za sve aktivnosti koje se dešavaju na nalogu i sve druge radnje koje se poduzimaju u vezi s njim. Možemo, ali nemamo obavezu da nadgledamo i pregledamo nove račune prije nego što se možete prijaviti i početi koristiti Usluge. Davanje lažnih kontakt informacija bilo koje vrste može dovesti do ukidanja vašeg računa. Morate nas odmah obavijestiti o bilo kakvom neovlaštenom korištenju vašeg računa ili bilo kojem drugom kršenju sigurnosti. Nećemo biti odgovorni za bilo koje vaše radnje ili propuste, uključujući bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastalu kao rezultat takvih radnji ili propusta. Možemo suspendovati, onemogućiti, ili izbrišemo vaš nalog (ili bilo koji njegov dio) ako utvrdimo da ste prekršili bilo koju odredbu ovog Ugovora ili da bi vaše ponašanje ili sadržaj mogli naštetiti našoj reputaciji i dobroj volji. Ako izbrišemo vaš nalog iz gore navedenih razloga, ne možete se ponovo registrovati za naše Usluge. Možemo blokirati vašu adresu e-pošte i adresu internetskog protokola kako bismo spriječili dalju registraciju.

Linkovi na druge resurse

Iako se Usluge mogu povezati s drugim resursima (kao što su web stranice, mobilne aplikacije, itd.), mi, direktno ili indirektno, ne impliciramo bilo kakvo odobrenje, udruživanje, sponzorstvo, podršku ili povezanost s bilo kojim povezanim resursom, osim ako je ovdje izričito navedeno. Neki od linkova na Uslugama mogu biti „affiliate linkovi“. To znači da ako kliknete na link i kupite artikl, Operater će dobiti proviziju za partnere. Nismo odgovorni za ispitivanje ili procjenu, i ne jamčimo za ponudu bilo kojeg preduzeća ili pojedinca ili sadržaj njihovih resursa. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost ili odgovornost za radnje, proizvode, usluge i sadržaj bilo koje druge treće strane. Trebali biste pažljivo pregledati pravne izjave i druge uslove korištenja bilo kojeg izvora kojem pristupate putem veze na Uslugama. Vaše povezivanje sa bilo kojim drugim resursima van sajta je na sopstveni rizik.

Zabranjene upotrebe

Pored drugih uslova navedenih u Ugovoru, zabranjeno vam je korišćenje Usluga ili Sadržaja: (a) u bilo koju nezakonitu svrhu; (b) podsticati druge da izvrše ili učestvuju u bilo kojoj nezakonitoj radnji; (c) da prekrši bilo koje međunarodne, savezne, pokrajinske ili državne propise, pravila, zakone ili lokalne uredbe; (d) da kršimo ili kršimo naša prava intelektualne svojine ili prava intelektualne svojine drugih; (e) uznemiravati, zlostavljati, vrijeđati, nanositi štetu, klevetati, klevetati, omalovažavati, zastrašivati ​​ili diskriminirati na osnovu pola, seksualne orijentacije, vjere, etničke pripadnosti, rase, starosti, nacionalnog porijekla ili invaliditeta; (f) da podnese lažne ili obmanjujuće informacije; (g) za učitavanje ili prijenos virusa ili bilo koje druge vrste zlonamjernog koda koji će se ili može koristiti na bilo koji način koji će utjecati na funkcionalnost ili rad Usluga, proizvodi i usluge trećih strana ili internet; (h) slati neželjenu poštu, phish, farmaciju, izgovor, pauk, puzati ili grebati; (i) za bilo kakvu opscenu ili nemoralnu svrhu; ili (j) da ometaju ili zaobiđu sigurnosne karakteristike Usluga, proizvoda i usluga trećih strana ili Interneta. Zadržavamo pravo da prekinemo vaše korištenje Usluga zbog kršenja bilo koje od zabranjenih upotreba.

Prava intelektualne svojine

“Prava intelektualne svojine” označavaju sva sadašnja i buduća prava dodijeljena statutom, običajnim pravom ili kapitalom u ili u vezi sa bilo kojim autorskim i srodnim pravima, žigovima, dizajnom, patentima, izumima, dobrom voljom i pravom na tužbu za promidžbu, prava na izume, prava na upotrebu i sva druga prava intelektualne svojine, u svakom slučaju registrovana ili neregistrovana, uključujući sve prijave i prava za prijavu i davanje, prava na pravo prvenstva, takva prava i sva slična ili ekvivalentna prava ili oblike zaštite i svih drugih rezultata intelektualne aktivnosti koji postoje ili će postojati sada ili u budućnosti u bilo kojem dijelu svijeta. Ovim Ugovorom na vas se ne prenosi nikakvo intelektualno vlasništvo u vlasništvu Operatera ili trećih strana, kao ni sva prava, titule, a interesi ui u takvoj imovini će ostati (kao između strana) isključivo na Operatoru. Svi zaštitni znaci, uslužni znaci, grafike i logotipi koji se koriste u vezi sa Uslugama su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci Operatera ili njegovih davaoca licence. Drugi zaštitni znaci, uslužni znaci, grafike i logotipi koji se koriste u vezi sa Uslugama mogu biti zaštitni znakovi drugih trećih strana. Vaše korištenje Usluga vam ne daje nikakvo pravo ili licencu za reprodukciju ili na drugi način korištenje bilo kojeg od zaštitnih znakova Operatera ili treće strane. grafike i logotipi koji se koriste u vezi sa Uslugama mogu biti zaštitni znakovi drugih trećih strana. Vaše korištenje Usluga vam ne daje nikakvo pravo ili licencu za reprodukciju ili na drugi način korištenje bilo kojeg od zaštitnih znakova Operatera ili treće strane. grafike i logotipi koji se koriste u vezi sa Uslugama mogu biti zaštitni znakovi drugih trećih strana. Vaše korištenje Usluga vam ne daje nikakvo pravo ili licencu za reprodukciju ili na drugi način korištenje bilo kojeg od zaštitnih znakova Operatera ili treće strane.

Ograničenje odgovornosti

U najvećoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, ni u kom slučaju Operater, njegove filijale, direktori, službenici, zaposleni, agenti, dobavljači ili davaoci licenci neće biti odgovorni bilo kojoj osobi za bilo kakvu indirektnu, slučajnu, posebnu, kaznenu, pokriću ili posledičnu štetu ( uključujući, bez ograničenja, odštetu za izgubljenu dobit, prihod, prodaju, goodwill, korištenje sadržaja, utjecaj na poslovanje, prekid poslovanja, gubitak očekivane uštede, gubitak poslovne prilike) bez obzira na uzrok, prema bilo kojoj teoriji odgovornosti, uključujući, bez ograničenja , ugovor, delikt, garancija, kršenje zakonske dužnosti, nemar ili na drugi način, čak i ako je odgovorna strana bila obaviještena o mogućnosti takve štete ili je mogla predvidjeti takvu štetu. U maksimalnom obimu koji je dozvoljen važećim zakonom, ukupna odgovornost Operatera i njegovih filijala, službenika, zaposleni, agenti, dobavljači i davaoci licenci koji se odnose na usluge bit će ograničeni na iznos ne veći od jednog dolara ili na bilo koji iznos koji ste vi stvarno platili u gotovini Operateru za prethodni mjesec dana prije prvog događaja ili događaja koji su doveli do takvu odgovornost. Ograničenja i izuzeća se također primjenjuju ako vam ovaj pravni lijek ne nadoknađuje u potpunosti bilo kakve gubitke ili nedostatke njegove osnovne svrhe.

Izmjene i dopune

Zadržavamo pravo da izmijenimo ovaj Ugovor ili njegove uslove koji se odnose na Usluge u bilo koje vrijeme prema našem nahođenju. Kada to učinimo, revidirati ćemo ažurirani datum na dnu ove stranice, objaviti obavještenje u okviru Usluga, poslati vam e-poštu da vas obavijestimo. Možemo vam također dostaviti obavještenje na druge načine prema našem nahođenju, kao što su kontakt informacije koje ste dali.

Ažurirana verzija ovog Ugovora će stupiti na snagu odmah po objavljivanju revidiranog Ugovora osim ako nije drugačije naznačeno. Vaše dalje korišćenje Usluga nakon stupanja na snagu revidiranog Ugovora (ili nekog drugog akta navedenog u to vreme) predstavljaće Vaš pristanak na te promene.

Prihvatanje ovih uslova

Potvrđujete da ste pročitali ovaj Ugovor i da se slažete sa svim njegovim odredbama i uslovima. Pristupanjem i korištenjem Usluga slažete se da ćete biti vezani ovim Ugovorom. Ako ne pristajete da se pridržavate uslova ovog Ugovora, niste ovlašteni za pristup ili korištenje Usluga.

Kontaktirajte nas

Ako imate bilo kakvih pitanja, nedoumica ili pritužbi u vezi s ovim Ugovorom, preporučujemo da nas kontaktirate koristeći detalje u nastavku:

info@mojabih.live

Ovaj dokument je posljednji put ažuriran 10. aprila 2022. godine

Link do vaše politike (preporučeno)