Pravila korištenja

Uvjeti i pravila korištenja.

Temeljne odredbe Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internetski portal www.mojabih.live sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni www.mojabih.live, dalje u tekstu internetski portal mojabih. Internetski portal Mojabih u vlasništvu je društva Mojabih., dalje u tekstu mojabih. Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala www.mojabih.live, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama mojegbih portala.

PRIJAVA KORISNIKA.

Možda će biti potrebno da se registrujete na Veb lokaciji. Slažete se da ćete lozinku čuvati u tajnosti i bit ćete odgovorni za svu upotrebu vašeg računa i lozinke. Zadržavamo pravo ukloniti, povratiti ili promijeniti korisničko ime koje odaberete ako prema vlastitom nahođenju utvrdimo da je takvo korisničko ime neprikladno, nepristojno ili na bilo koji drugi način neprikladno.