Ubijeni civili iz sela Presjeka

Komentara · 337 Pregleda

Ubijeni civili iz sela Presjeka.Većina ubijenih je zarobljena 27. juna 1992. s još jednom grupom stanovnika Kljuna, tokom zbijega u Jasanovom dolu, planina Velež. Grupa je brojala oko 80 osoba.

 
Većina ubijenih je zarobljena 27. juna 1992. s još jednom grupom stanovnika Kljuna, tokom zbijega u Jasanovom dolu, planina Velež. Grupa je brojala oko 80 osoba.
Nakon zarobljavanja dovedeni su u jutarnjim satima pred školu na Zijemljima gdje ih lokalno stanovništvo i srpska vojska muče i ponižavaju sve do oko 17 sati. Tada su razdvojeni muškarci i žene. Muškarci su ubačeni na kamione i odvedeni do jame Breza-Dubravica, smještene oko 1,5 km od škole, 100 m od puta Zijemlje-Ruište. Po dovođenju nad jamu, srpski zločinci odmah počinju sa strijeljanjem. Žene i djeca su odvedeni u grad Nevesinje, u "Kotlovnicu", i nakon tri dana mučenja bivaju ubijeni nad jamom Lipovača, u blizini grada. Iz Lipovače je većina tijela premještena na nepoznatu lokaciju 1993.
Nakon 1995. tijela ubijenih iz jame Breza (gdje su poslije rata nađeni samo fragmenti kostiju i neki lični predmeti ubijenih), radi prikrivanja zločina, prebačena su u sekundarnu masovnu grobnicu Teleća lastva smještenu ispod veleških stijena. Ekshumacija iz Teleće lastve obavljena je u maju, a identifikacija u junu 1999. Pokopani su na Gradskom groblju Sutina 17. jula 1999.
MAHINIĆ
Alija ADEM 1955
Adem IBRAHIM 1981
Adem OMER 1983
Mustafa MIRSADA 1962
Mirsad AJLA 1991
Mirsad LEJLA 1985
Omer ALIJA 1927
Ibro HAJDAR 1933
Hajdar FADIL 1963
Hajdar FADILA 1964
Salko HAVA 1923
Duran FEHMA 1937
Habib MUNIRA 1956
Arif OSMAN 1919
Osman SMAJO 1945
Hasan FATIMA 1935
Osman FATA 1922
Muho SALKO 1935
PLOSKIĆ
Agan HASAN 1958
Agan HUSO 1956
Agan MUSTAFA 1962
Mustafa AGAN 1991
Mustafa AMRA 1986
Mustafa SAMRA 1988
Hasan AMAR 1987
Hasan AJLA 1991
Alija AVDO 1937
Šerif EMIN 1991
Salko HAJRA 1964
Meho MEJRA 1936
Osman SEHIJA 1961
ŠIPKOVIĆ
Hajdar BEĆIR 1931
Hajdar OMER 1934
Huso ASIM 1974
Huso HABIB 1962
Habib HUSO 1988
Habib NOVOROĐENČE 1992
Meho HASAN 1923
Hasan FERIDA 1964
Ragib MUŠKIJA 1947
Osman NURA 1938
ČOPELJ
Ahmet ALKA 1938
Mahmut DERVO 1927
Dervo ŠERIF 1959
Smail ESAD 1972
Smail IBRAHIM 1970
Mešan MUSTAFA 1938
Mustafa NERMINA 1965
Ramo ZEJNA 1929
ČOLAKHODŽIĆ
Salko FATA 1913
Alija HABIBA 1929
Halil MUJO 1923
Meho h. SALKO 1905
Izvori: Kad zaborav ponovo zaboli, S. Omerika, Krici iz utroba planina, J. Omerika

Izvor https://www.facebook.com/bosnjacinevesinje/

Komentara
mojabih 26 sedmica

Rahmet im ljepoj dusi