semir shared a thread
3 mjeseci je prošlo - Prevedi

Dječak treba da napiše zadatak za školu i pita oca: - Što je politika, tata?

Dječak treba da napiše zadatak za školu i pita oca: - Što je politika, tata?